Het jaar 2000, een bijzonder jaar. Enerzijds omdat er een nieuw millennium aanbreekt en anderzijds het laatste jaar van de nog zelfstandige gemeente Nieuwleusen. Reden genoeg voor het bestuur om dit jaar er nog eens volop tegenaan te gaan en te laten zien dat ook een kleine gemeente in staat is om grootse dingen te organiseren.

Naast de vele vergaderingen die de organisatie van Koninginnedag en de O-feesten met zich meebrengt, was Koninginnedag de eerste activiteit van onze vereniging. Deze eerste dag had net als in 1995 extra allure door de aanwezigheid van enkele Canadese veteranen. De dag begon met de aubade. Ondanks het mindere weer trokken toch vele belangstellenden naar het gemeentehuis. Onder leiding van muziekvereniging Excelsior werd er door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Ter ere van onze bevrijders van de Tweede wereldoorlog werd de aubade afgesloten met het Canadese volkslied.

Aansluitend aan de aubade was er een optocht van versierde fietsen. De kwaliteit van de optocht was goed te noemen. Ook dit jaar vielen de dames Mulder wederom in de prijzen. Aanvankelijk was het de bedoeling van het bestuur om in 2000 wederom een grootste optocht met praalwagens te organiseren. Helaas waren er te weinig deelnemers om deze optocht door te laten gaan. Dit is in goed overleg met degenen die zich wel hadden aangemeld besloten. Het bestuur wil kijken of deze optocht wel doorgang kan vinden in het jaar 2005. Koninginnedag werd ‘s avonds afgesloten met een lampionnenoptocht voor de kleinere Nieuwleusenaren.

De O-feesten 2000 werden voor de laatste maal geopend door burgemeester Arend ten Oever. Als openingshandeling mocht hij enkele ballonnen kapotschieten, die waren gevuld met waardebonnen. Aansluitend werd de kindermarkt gehouden. Het weer bleef redelijk tot een uur of vier. Daarna begon het te plenzen en was de markt gauw ten einde. Tijdens de kindermarkt kon met genieten van een gratis rondrit door Nieuwleusen met het treintje “Bello”. Een groot succes. Velen maakten gebruik van deze leuke attractie. Voor de woensdag avond stond een hindernisparcours voor paarden op het programma. De gewijzigde opzet kwam niet geheel uit de verf. Mede omdat uitsluitend deelnemers uit Nieuwleusen mochten meedoen. Ook het weer zat ‘s avond niet mee. Vanaf 21.00 uur kon men in de feesttent genieten van de twee PK’s en een demonstratie country line dancing. Op zich kan het bestuur tevreden terugkijken op deze eerste dag van de O-feesten 2000.

Op donderdagmiddag was het de beurt aan de kleuters. Deze werden werderom uitstekend vermaakt door de eigen juffen. Vanaf 19.00 uur begon de playbackshow. Veel zangtalent en een groot aantal bezoekers. Het blijkt dat de playbackshow nog steeds een zeer geliefd onderdeel is van de O-feesten.

De vrijdag staat overdag in het teken van de schooljeugd. In samenwerking met de NCSU is wederom een spelprogramma op poten gezet. Helaas liet de medewerking van de NCSU dit jaar te wensen over. Met man en macht kon nog net op tijd worden begonnen met de kinderspelen. De vrijdagavond stond in het teken van de Band zonder Banaan, aangevuld met de drive in en lichtshow van dj Eddy Mensink en Wim Brouwer. Helaas zat het ons deze dag niet mee. Het optreden van de Band zonder Banaan begon anderhalf uur te laat. Dit leidde tot verschillende negatieve reacties onder het publiek. Het bestuur zal hieruit de lering trekken niet meer in te stemmen dat een band voor het optreden in Nieuwleusen elders in Nederland een concert geeft.

Zaterdag vanaf 12.00 uur wederom de autorodeo. De publieke belangstelling kwam wat aarzelend op gang, maar uiteindelijk stond het publiek toch weer enkele rijen dik naar dit spectakelstuk te kijken. Gelijktijdig met de autorodeo kon men in een helikopter Nieuwleusen van boven bekijken. Wederom trok dit veel belangstelling.

‘s Avonds stond het optreden van Diep Triest op het programma. Omdat deze band ook had gespeeld tijdens de Europese week, was het afwachten hoe dit zou gaan lopen. Het bleek deze dag echter goed te zitten. De publieke belangstelling was goed te noemen en de band speelde uitstekend. De sfeer zat er goed in. Het niet in het programma opnemen van enkele artiesten werd niet gemist.

Na verschillende jaren tijdens de O-feesten een vuurwerk te hebben ontstoken heeft het bestuur uit respect voor de slachtoffers van de ramp in Enschede op 13 mei, besloten dit jaar geen vuurwerk te organiseren.

Het hele jaar 2000 overziend mogen we concluderen dat het wederom een succesvol jaar is geweest voor de Oranjeverening Nieuwleusen. Ondanks het feit dat dit het laatste jaar was van het zelfstandige Nieuwleusen, zullen we als vereniging zelfstandig verder gaan met het organiseren van de O-feesten en de koninginnedagactiviteiten. Wederom wil ik mijn dank uitspreken voor het vele werk dat de overige bestuursleden hebben verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden. Ook een woord van dank aan de reiscommissie die dit jaar een bescheiden maar geslaagd reisje heeft georganiseerd.

Nieuwleusen, juni 2001 De secretaris,

H.J. van der Woude.

Share |