Tweeduizendéén, het eerste jaar dat de gemeente Nieuwleusen niet meer als zelfstandige gemeente bestaat, maar is samengevoegd met de buurgemeente Dalfsen. Voor het bestuur van de Oranjevereniging geen jaar om bij de pakken te gaan neerzitten, maar een jaar om te laten zien dat het mogelijk is om in een kleine kern een tweetal gezellige feesten te organiseren voor de Nieuwleuser bevolking.

In het voorgaande jaar zijn enkele contacten geweest met de Oranjeverenigingen van de andere kernen die ook bij de gemeente Dalfsen behoren, maar er is geen moment van aarzeling geweest om als zelfstandige vereniging verder te gaan. De contacten met de collega verenigingen zullen wel blijven bestaan.

Naast de vele bestuursvergaderingen die de organisatie van Koninginnedag en de O-feesten met zich meebrengen, zou Koninginnedag de eerste activiteit van onze vereniging worden. Voor de tweede keer is gekozen voor een groter opgezet programma. Als nieuw element in het programma is het luchtballonnenfestival opgenomen, waarvoor een goede belangstelling bestond. Echter door het uitbreken van de MKZ heeft het bestuur van de Oranjevereniging op 10 april 2001 besloten om de activiteiten op Koninginnedag af te gelasten. Enerzijds om de besmetting met het MKZ virus te voorkomen en anderzijds uit gevoelens van solidariteit met de agrarische gemeenschap.

Getracht is om de financiële positie van de vereniging dit jaar te verbeteren. Een tweetal bestuursleden heeft een sponsormap ontwikkeld, om sponsors te vinden voor de activiteiten van de vereniging. Met veel energie en enthousiasme is begonnen met helaas een negatief resultaat. Wellicht dat de draad op een andere wijze weer opgepakt kan worden.

De O-feesten 2001 werden voor de eerste maal geopend door burgemeester Leo Elfers. De burgervader werd opgehaald in een oldtimer vanaf zijn woning in Dalfsen. Als openingshandeling mocht hij enkele ballonnen kapotschieten, die waren gevuld met waardebonnen. Aansluitend werd de kindermarkt gehouden. Het weer was goed waardoor er veel publiek en talloze kinderen met hun vaders en moeders aanwezig was. Tijdens de kindermarkt kon men genieten van een gratis rondrit door Nieuwleusen met het treintje “Bello”. Een groot succes. Velen maakten gebruik van deze leuke attractie. Voor de woensdagavond stond het spelprogramma “vlug naar molen” voor paarden op het programma. Dit spelprogramma werd vooraf gegaan door een rondje ringsteken. Bij sommige van de deelnemers leverde dat een nat pak op bij de laatste hindernis. Winnaar werd de heer K, Reurink. Vanaf 20.30 uur kon men in de feesttent genieten van Aalt Westerman en het piratenkoor de “Flagellanten’. Als extra attractie deze avond was er het “Koescheiten”. Dit werd georganiseerd door JOES. Net voor sluitingstijd deed de koe haar behoefte en kon de gelukkige prijswinnaar bekend worden gemaakt. Het bestuur kan tevreden terugkijken op deze eerste dag van de O-feesten 2001.

Op donderdagmiddag was het de beurt aan de kleuters. Deze werden werderom uitstekend vermaakt door de eigen juffen. Vanaf 19.00 uur begon de playbackshow. Veel zangtalent en een groot aantal bezoekers. Wederom bleek dat de playbackshow nog steeds een zeer geliefd onderdeel is van de O-feesten. Voor de eerste keer werd er gewerkt met een laptop en beamer en groot videoscherm om de standen aan het publiek door te geven. Dit gaf de playbackshow een extra professioneel tintje.

De vrijdag stond overdag in het teken van de schooljeugd. In samenwerking met de NCSU en mw. Germa Massier werd wederom een spelprogramma op poten gezet. Dit jaar werd het groots aangepakt en waren er extra spellen voor de jeugd. Mw. Massier zorgde ervoor dat alle kinderen in groepjes werden ingedeeld en werden begeleid door een vrijwilliger. Ook het aantal sminkhulpen werd flink uitgebreid wat ook wel nodig bleek te zijn. Vele kinderen lieten zich sminken. Na afloop van de kinderspelen ontvingen alle kinderen een herinneringsvaantje. De vrijdagavond stond in het teken van de coverband Boulevard, the Hitstory. Helaas viel de publieke belangstelling voor deze toch goede band enigszins tegen.

Zaterdag vanaf 12.00 uur wederom de autorodeo. De publieke belangstelling was goed. Omdat deze middag het Nederlands elftal een cruciale wedstrijd tegen Ierland moest spelen is niet voor een nevenactiviteit gezorgd. Wel was er in de tent op een groot videoscherm de wedstrijd live te bekijken. Een enorm succes gelet op het aantal bezoekers. Een bomvolle tent en een uitstekende sfeer. Helaas was het resultaat van de wedstrijd er niet naar. Het Nl elftal verloor zielig met 1-0 en was daarmee uitgeschakeld voor het WK 2002. Tijd voor verdriet was er niet want ‘s avonds stond Rendez Vous en een gastoptreden van de Showbusters op het podium. De publieke belangstelling was goed te noemen en de band speelde uitstekend. De sfeer zat er goed in. Helaas viel het optreden van de Showbusters tegen.

Tweeduizendéén was een jaar waarin de Oranjevereniging toch haar bestaansrecht wel weer heeft bewezen. Vele bezoekers bezochten de O-feesten. Een domper was dit jaar het uitbreken van de MKZ waardoor de Koninginnedagactiviteiten moesten worden geannuleerd. Een besluit dat echter te rechtvaardigen en te respecteren is.

Daarom wil ik ook dit jaar mijn dank uitspreken voor het vele werk dat de overige bestuursleden en vrijwilligers hebben verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Nieuwleusen, mei 2002

De secretaris,

H.J. van der Woude.

Share |