In het jaar 2003 geen bijzondere aangelegenheden bij ons Koningshuis waar wij onze bijzondere aandacht aan moesten schenken. De activiteiten voor onze vereniging begon dan ook op Koninginnedag. Na een jaar van afwezigheid nam burgemeester Elfers en zijn echtgenote de aubade weer af. Iets wat toch een goed gevoel gaf aan velen. Dit jaar moesten we het stellen zonder onze vast dirigent Aad van den Bergh die het publiek begeleidt bij de aubade. Zijn vervanger deed zijn best maar kan het publiek niet zo opzwepen als de heer Van den Bergh kan. De muzikale begeleiding werd dit jaar verzorgd door Crescendo Excelsior. Vanwege de oudere leeftijd van de muzikanten was het niet mogelijk dat het korps lopend de optocht met versierde fietsen begeleidde. Het muziekkorps nam hierdoor plaats op een grote rijdende tribune in de vorm van een trailer van de fa. Westerman. Alhoewel het een goede oplossing is, is het toch niet echt. Immers een muziekkorps behoort voor de optocht uit te lopen. Er waren veel deelnemers aan de optocht met leuke creaties.

Nadat de stoet met deelnemers was vertrokken begonnen de volksdansers uit Nieuwleusen aan hun folkloristische dansjes op een speciaal aangelegde dansvloer tegenover het gemeentelijk servicepunt. Een leuke aanvulling op het programma. ‘s Avonds was de optocht met de lampionnen. Ook hiervoor was weer een goede belangstelling.

Op woensdag 3 september opende burgemeester Elfers de Oranjefeesten. Gezegd kan worden dat de openingshandeling bijzonder saai waren. Ondanks aandringen van de secretaris, was er geen actie ondernomen om een ludieke opening te verzinnen. De aangekondigde spectaculaire opening bestond dan ook slechts uit twee korte toespraken. Eén van de burgemeester en één van de voorzitter. Een opening waar we niet echt trots op mogen zijn en wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar. Gelukkig had de opening geen consequenties voor de kooplust. Er werd volop handel bedreven op de kindermarkt en ook was er veel belangstelling voor de gratis rondritten met het treintje Bello. ‘s Avonds stond het bekende spel “vlug naar de molen”en ringsteken weer op het programma. De publieke belangstelling voor dit onderdeel viel helaas wat tegen. In de feesttent vermaakten Aalt Westerman en de Dickninger Geuzen het publiek prima. Aalt deed dit met liedjes in de eigen streektaal. Het geuzenkoor bracht het publiek op de woelige baren met oude zeemansliedjes.

Donderdagmiddag werden de laagste groepen van het basisonderwijs vermaakt met een voorstelling over 50 jaar Jip en Janneke. Het optreden werd verzorgd door de eigen juffen. Na afloop was er voor iedereen een glaasje ranja en een zakje fruit. Dit jaar werd voor het eerst gewerkt met een andere en meer professionelere geluids- en lichtinstallatie. Dit was tijdens de playbackshow goed te merken. De uitstraling van dit evenement was altijd al groots, maar dit heeft de uitstraling nog verder verbeterd. In totaal deden 110 deelnemers mee verdeeld over drie leeftijdscategorieën.

De vrijdagmorgen en middag stond in het teken van de kinderspelen. Ongeveer 1.000 kinderen werden uitstekend vermaakt met een kleine 40 verschillende spelletjes. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers is ook dit spelonderdeel uitstekend verlopen. De vrijdagavond is specifiek voor de jeugd. Na het grote succes van 2002, was ook dit jaar gekozen voor de band of glory. Alhoewel de meningen uiteenlopen over het optreden van de band, viel het toch een beetje tegen. Het hoogtepunt van het jaar daarvoor kon de band nooit bereiken. Zo zie je maar dat het verstandiger is om een band nooit twee keer achterelkaar te boeken. De verwachtingen waren wellicht te hoog gespannen.

De zaterdag is traditioneel voor de autorodeo. In 2003 alweer voor de 35e keer. Tijd voor een klein feestje derhalve. Het feestje werd gegund aan de inschrijvers van de rodeo. In plaats van de normale 80 deelnemers, konden dit jaar 100 deelnemers aan de start verschijnen. Door het goede weer, werd de rodeo in razend tempo afgerond. Tijdens de rodeo kon men een rondvlucht maken met een helikopter. Blijkbaar is dit onderdeel verzadigd, wat de deelname was maar matig. Ook kwam er een abrupt einde aan de helivluchten. De vier personen die met de heli mee terug zouden vliegen verbijsterd achter latend. Helaas ging de helivlucht aan hun neus voorbij.

Direct na afloop was het de beurt aan een nieuw spelonderdeel “het buikschuiven”. Een mooie en professionele baan met voldoende belangstelling. De organisatie rondom de deelnemers verliep wat moeizaam en is voor verbetering vatbaar. Helaas een klein incident op de baan, waarbij een licht gewonde met de ambulance moest worden afgevoerd. Doelstelling was echter om het buikschuiven in de tent te voorkomen en die opzet is geslaagd.

De zaterdagavond was het de beurt aan de band “Never Mind” en Arne Jansen. Een geweldig optreden van deze oude zanger. De massa in de tent ging geheel uit het dak en de sfeer was geweldig. Een prima afsluiting was een zeer geslaagd feest.

Tweeduizenddrie was wederom een geslaagd jaar voor de Oranjevereniging. Vele bezoekers bezochten de activiteiten van de Oranjevereniging. Ik spreek mijn dank uit voor het vele werk dat de bestuursleden en vele vrijwilligers hebben verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Nieuwleusen, juni 2004

De secretaris,

H.J. van der Woude.

Share |