Koninginnedag 2005 was de eerste activiteit voor onze vereniging. De kinderen die meededen aan de optocht met versierde fietsen en skelters stelden zich netjes op tijd op voor het gemeentelijk servicepunt aan het Westeinde. Een prachtig gezicht vanaf het balkon. Een volle straat met deelnemers, allen feestelijk versierd. Aan belangstelling geen gebrek. Ook het weer liet zich van zijn beste kant zien. Traditiegetrouw werd echter begonnen met de aubade.
Voor het eerst heeft de Oranjevereniging voor de middag een zeskamp georganiseerd op het terrein van de ponyclub Nieuwleusen. Acht teams streden om de sportiviteitsprijs. Het team van de Van der Grondenstraat wist uiteindelijk te winnen. We mogen terugkijken op een geslaagde middag. Iets wat zeker voor herhaling vatbaar is.
‘s Avonds had de Oranjevereniging voor extra vermaak gezorgd tijdens de Lampionnenoptocht. De vrolijke optocht met kleuters en peuters werd opgevrolijkt met een tweetal clowns.

Afgelopen jaar is er veel gedaan aan de conditie van het evenemententerrein. Dit in goed overleg met de eigenaar van het terrein, de gemeente Dalfsen. Het terrein is geheel geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Dit alles om een betere afwatering van het terrein te verkrijgen. Het lijkt erop dat we het terrein niet al te lang meer kunnen gebruiken als evenemententerrein. De gemeente is voornemens om hier woningen te bouwen. De Oranjevereniging heeft haar wensen omtrent een nieuw evenemententerrein bij de gemeente Dalfsen en Plaatselijk Belang Nieuwleusen kenbaar gemaakt.
Na alle arbeid op het evenemententerrein opende burgemeester Elfers op woensdag 7 september de Oranjefeesten. Openingshandeling was het afschieten van het confettikanon. In het confettikanon zaten enkele waardebonnen verstopt die de jeugd gretig opzocht. Na deze officiële openingshandelingen kon de kindermarkt beginnen. Het draaiorgel zorgde voor een muzikale noot tijdens de kindermarkt. Evenals voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de gratis rondritten met het treintje Bello. ‘S-Avonds werd voor het eerst de Oranjevlam ontstoken op de bestuurskeet. Dit wordt een jaarlijks terugkerende traditie.

Op de woensdagavond zijn de paarden ingeruild voor een nieuw evenement. Een demonstratiewedstrijd met grasmaaierraces. Een leuke demo, waarin de deelnemers goed hun best deden en met een bloedstollende snelheid over het evenemententerrein raceten. Helaas viel de publieke opkomst wat tegen.

In de feesttent vermaakten stond het piratenkoor ‘De Traan’ centraal. Diverse oude liederen brachten zij vol overtuiging. Ook Aalt Westerman was er natuurlijk weer en samen met het piratenkoor zorgden zij voor een gezellige en geslaagde avond.

Donderdagmiddag werden de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs vermaakt met een voorstelling door de eigen juffen. Wederom een groot succes. Zelf de moeders aan de zijkant genoten volop. Na afloop was er voor iedereen een glaasje ranja en een zakje fruit.

‘s Avonds was het wederom tijd voor de grote playbackshow. Ook dit jaar weer voldoende deelnemers. Wel was het aantal deelnemers minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dit door de late vakantie waardoor met al zeer vroeg moet aanmelden.

De vrijdagmorgen en middag stond in het teken van de kinderspelen. Ongeveer 1.000 kinderen werden uitstekend vermaakt met zo’n 40 verschillende spelletjes. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers is ook dit spelonderdeel uitstekend verlopen.

Vrijdagavond moest het muziekspektakel worden van de O-feesten. De Nederlandse topband De Dijk stond nl. op het grote podium in de feesttent. Voordat het zover was heeft het optreden van De Dijk het bestuur de nodige kopzorgen bezorgd. Verzuimd was om een verhoogde podiumtent te reserveren. Dit bleek echter een absolute must voor De Dijk. Na veel overleg is het uiteindelijk toch nog gelukt om een verhoogde podiumtent neer te zetten. Alle stress en inspanning werden snel vergeten na het uitstekende optreden van De Dijk. Een volle tent en een zeer goede sfeer. Het bestuur mag terugkijken op een zeer geslaagde avond. Ook de recensist van de Zwolse Courant was zeer lovend over de feestavond in Nieuwleusen.

De zaterdag is traditioneel voor de autorodeo. Het bestuur heeft nieuwe reglementen opgesteld waardoor de verliezers alsnog een kans maakten om door te gaan naar de finalerondes. Dit sloeg goed aan bij de deelnemers. Ook de baan is veranderd. In het midden een grote bult zand, waar de deelnemers om heen moeten rijden. Tevens is de veiligheid van het publiek verhoogd door voor de dranghekken een extra dikke zandwal aan te leggen.

Direct na afloop van de autorodeo werd er gestreden om het open kampioenschap buikschuiven van Nieuwleusen. De organisatie hiervan was in handen van JOES. Een volgende keer zou JOES er iets meer spektakel van mogen maken, zodat het evenement beter tot zijn recht komt. De belangstelling had er echter niet onder te leiden.

Zaterdagavond was het party&swingavond met No Name en Arne Jansen. Een supergezellige avond en een prima afsluiting voor een geslaagd feest. Wel waren er enkele groepjes dronken jongelui die vervelend waren. Diverse tafels en stoelen zijn dan ook gesneuveld. Ook de verkeersborden langs de doorgaande routes moesten het ontgelden. Een onnodige kostenpost voor de vereniging.

Tweeduizendvijf was een geslaagd jaar voor de Oranjevereniging. Vele bezoekers bezochten de activiteiten van de Oranjevereniging. Graag bedank ik de collega bestuursleden en vele vrijwilligers voor het vele werk dat zij hebben verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Nieuwleusen, mei 2006

De secretaris,

H.J. van der Woude.

Share |