Voor de Oranjevereniging Nieuwleusen is de eerste activiteit altijd de viering van Koninginnedag. Een leuke en sfeervolle dag. Het bestuur was voornemens om dit jaar met enkele nieuwe liedjes tijdens de aubade te komen. Diverse voorbeelden van andere Oranjeverenigingen werden bestudeerd en er werden enkele leuke liedjes geselecteerd. Helaas konden de nieuwe liedjes niet doorgaan omdat niet de juiste muzieknoten voor handen waren.
Vanaf het balkon bij het Olde Gemientehuus was het een prachtig gezicht om al die versierde fietsen en skelters te aanschouwen. Velen hadden weer hun best gedaan om er iets moois van te maken, wat zichtbaar is gelukt.

Na een goede start in 2005 met de zeskamp hadden we gehoopt om deze activiteit vol enthousiasme te kunnen voortzetten. Het enthousiasme bij de bestuursleden was er. Helaas waren er slechts 4 teams die de strijd onderling aandurfden. Precies de helft van het jaar ervoor. Erg jammer!
’s Avonds was er de lampionnenoptocht voor de kleinere Nieuwleusenaren. Een vrolijke optocht met redelijk belangstelling.

De periode na Koninginnedag werd gebruikt om de O-feesten 2006 verder voor te bereiden. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft een zestal leden enkele suggesties gedaan voor aanpassing van de autorodeo. Het bestuur heeft vervolgens nog enkele keren overleg gevoerd met de initiatiefnemers en de suggesties beloond. Geconcludeerd mag worden dat de nieuwe opzet van de autorodeo prima is geslaagd.

Traditioneel begonnen de O-feesten op woensdag 6 september met het afschieten van het confettikanon. Een regen van kleurige confetti dwarrelde over het feestterrein. Tussen de confetti zaten enkele waardebonnen die gretig door de jong en oud werden opgezocht. Na deze officiële openingshandelingen kon de kindermarkt beginnen. Het draaiorgel zorgde voor de muzikale omlijsting. Evenals voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de gratis rondritten met het treintje Bello. ’s Avonds werd de Oranjevlam ontstoken op de bestuurskeet.  Op de kermis was weer de zweefmolen aanwezig. Een attractie die zeker thuishoort op de Nieuwleuser kermis.

De ledenkaarten zijn dit jaar voor het eerst voorzien van vier reductiestroken in plaats van twee. De reductiestroken geven korting op de evenementen waarvoor entreegelden gevraagd moeten worden. Leden van de Oranjevereniging genieten zo nog meer voordeel van hun lidmaatschap.

Dit jaar geen buitenprogramma op de woensdagavond. Er is voor gekozen om een echte topblaaskapel te contracteren, de Grenslandkapel. De Grenslandkapel geniet internationaal grote bekendheid en behoort absoluut tot de top van de Nederlandse blaaskapellen. Blijkbaar is de kapel in Nieuwleusen minder bekend gezien het tegenvallende aantal bezoekers.

Op donderdagmiddag werden de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs vermaakt met een voorstelling door de eigen juffen. Wederom een groot succes. Zelf de moeders aan de zijkant genoten volop. Na afloop was er voor iedereen een glaasje ranja en een zakje fruit.

’s Avonds was het wederom tijd voor de grote playbackshow. Ook dit jaar weer meer dan voldoende deelnemers. Gestreden werd er in drie groepen. De tent zat lekker vol en een ieder kon genieten van de vol passie geoefende optredens. De optredens kregen een extra dimensie op het geheel vernieuwde podium.

De vrijdagmorgen en middag stond in het teken van de kinderspelen. Ongeveer 1.000 kinderen werden uitstekend vermaakt met zo’n 40 verschillende spelletjes. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers is ook dit spelonderdeel uitstekend verlopen.

Vrijdagavond zou de feesttent omgebouwd worden tot een echte “pianobar” voor het optreden van de Crazy Piano’s. Het was de bedoeling dat in het midden van de tent een extra podium zou komen met daarop een tweetal piano’s. Op het laatst is dit echter gecancelled en werd er uitsluitend gespeeld op het grote podium. Jammer want het had het optreden nog verder kunnen vervolmaken. De tent zat gelukkig goed vol en de sfeer was uitstekend. Velen hebben genoten van het optreden van deze goede band!

De zaterdag is traditioneel voor de autorodeo. Het bestuur heeft in overleg met een aantal deelnemers de autorodeo aangepast. Dit sloeg erg goed aan. Ook de baan is veranderd. In het midden een grote bult zand, waar de deelnemers om heen moeten rijden. Tevens is de veiligheid van het publiek verhoogd door voor de dranghekken een extra dikke zandwal aan te leggen.
Direct na afloop van de autorodeo werd er gestreden om het open kampioenschap buikschuiven van Nieuwleusen. De organisatie hiervan was in handen van JOES. Joes heeft het goed opgepakt en er een leuke strijd van gemaakt.
Zaterdagavond was het party&swingavond met Diep Triest. Helaas deed de band zijn naam eer aan en was het optreden niet geweldig. Teveel en te lange pauze’s van een flets optreden. De hoofdzanger stond nog in Zwolle in De Spiegel op te treden en daar was blijkbaar het wachten op. Toen hij tegen twaalf uur het podium besteeg, kwam de stemming er pas echt goed in.

Tweeduizendzes was een geslaagd jaar voor de Oranjevereniging. Vele bezoekers bezochten de activiteiten van de Oranjevereniging. Graag bedank ik de collega bestuursleden en vele vrijwilligers voor het vele werk dat zij hebben verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Nieuwleusen, mei 2007
De secretaris,

H.J. van der Woude.

Share |