Al vroeg in het jaar startten de activiteiten van de Oranjeverening. Op de verjaardag van HM Koningin Beatrix werd op 30 januari de Lampionnenoptocht gehouden. Een vrolijke en leuke optocht.

Koninginnedag werd gestart met een aubade met aansluitend de traditionele optocht met versierde fietsen. De fietsen, skelters en bolderkarren voor de optocht kleurden het straatbeeld prachtig oranje.

Op de Grote Markt startte direct na de ontbinding van de optocht het onderdeel “muziek op het plein” Een vrolijke en gezellige boel. Kort na de middag kregen we het trieste bericht van de aanslag op het Koningshuis in Apeldoorn waarbij diverse doden en vele gewonden vielen te betreuren. Het Koningshuis werd bij de aanslag niet geraakt. Kort na de melding is er meerdere malen overleg geweest met burgemeester Elfers hoe om te gaan met de middagactiviteiten. In goed overleg werd besloten om op gepaste wijze de activiteiten voort te zetten. Voor aanvang van de sulkyrace werd er 1 minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers in Apeldoorn.

 

De sulkyrace werd voor het eerst gehouden in het weiland direct naast het Palthebos. Het publiek kon vanaf de grote bult in het Palthebos kijken naar een spannende strijd. In de pauze en na afloop was er gezellig muziek van Aalt Westerman. Mede gelet op het goede weer werden de middagactiviteiten druk bezocht. Een geslaagde Koninginnedag maar met een zwart randje gelet op de gebeurtenissen in Apeldoorn. 

 

Na Koninginnedag is achter de schermen vol enthousiasme verder gewerkt aan de Oranjefeesten 2009. Dit jaar extra veel werk omdat besloten is het horecagedeelte in eigen beheer te nemen. Vele verenigingen in Nieuwleusen besloten samen de schouders er onder te zetten door het leveren van heel veel vrijwilligers. Op deze wijze kunnen wij de verenigingen ondersteunen door het verstrekken van een onkostenvergoeding voor de clubkas en zijn wij in staat geweest om de entreeprijzen te verlagen. Het was tijdens de feestweek afzien en bikkelen voor de bestuursleden. Slapen kwam even niet in het woordenboek voor. Maar met zijn allen zijn we er in geslaagd om een prachtig evenement met de meeste bezoekers ooit neer te zetten. Vele positieve reacties vielen de bestuursleden met de nieuwe opzet ten deel. Helaas was de nieuwe exploitant van de kermis niet in staat om te brengen wat hij had beloofd. Na veel inspanningen ten spijt, was de kermis wederom armoe troef.

 

Een belangrijk thema in 2009 zijn de ontwikkelingen in het middengebied. Het huidige evenemententerrein valt op den duur ten prooi aan woningbouw en wordt verplaatst naar het middengebied. Het bestuur participeert in de werkgroep middengebied om zo de belangen van de Oranjevereniging te behartigen. We zullen moeten afwachten hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen.

 

Kortom een succesvol jaar voor de Oranjevereniging Nieuwleusen.

 

 

 

Nieuwleusen, juni 2010

De secretaris,

 

 

H.J. van der Woude.

Share |