2011 was een bijzonder jaar. Een bijzonder jaar in verschillende opzichten. Natuurlijk als eerste vierden we het 75 jarig jubileum van onze vereniging. Dit werd extra feestelijk  door de vele Oranjevlaggetjes met oranjelogo die de straten van Nieuwleusen sierden. Een ongekend aantal straten deed mee aan de oproep: “wie wordt de Oranjestraat van 2011?”

 

In de  tweede plaats een bijzonder jaar omdat we dit jaar voor het laatst het Oranjefeest hielden op het oude evenemententerrein. Vele jaren hebben we hier met het hele dorp ons Oranjefeest gevierd. Heel veel mooie momenten hebben we hier mogen beleven. Vele uren hebben we hier doorgebracht. We hebben het Oranjefeest zien groeien naar een professioneel opgezet dorpsfeest dat gedragen wordt door de hele gemeenschap.

 

Ook bijzonder was dat we de kindermarkt vanwege de weersomstandigheden in de feesttent moesten houden. In al mijn jaren als secretaris – en dat zijn er heel veel- is dit nog nooit voorgekomen. We hebben wel vaker slecht weer gehad, maar tijdens de opening liet de zon ons nooit in de steek.

 

Bijzonder ook omdat we dat laatste jaar op het oude evenemententerrein de Oranjefeesten samen vierden met de Middenstandsbeurs. Lange tijd is er in Nieuwleusen geen beurs meer geweest. Mede door het initiatief van de Oranjevereniging is dit weer tot stand gekomen.  Ook kunnen we concluderen dat we ook van deze combinatie afscheid nemen. Simpelweg omdat het nieuwe evenemententerrein onvoldoende ruimte biedt om beide activiteiten te combineren.

 

Bijzonder ook omdat we dit jaar afscheid hebben genomen van onze wijkagent Heine Drenth. Heine was zo’n 30 jaar lang elk Oranjefeest erbij.  Niet alleen tijdens de Oranjefeesten was hij er, ook begeleidde hij de lampionnenoptocht en de optocht met versierde fietsen op Koninginnedag. Soms was het wel eens lastig als hij in de buurt was  als we een kwartiertje langer door wilden doen. Heine gaf altijd haarfijn door dat het tijd was. Mede door zijn betrokkenheid en aanwezigheid hebben we nooit grote problemen gehad.  

 

Bijzonder ook dat wij een boete hebben gekregen van de nieuwe voedsel en warenautoriteit (NVWA). Een boete die zeer doet, niet alleen in financiële zin maar ook in fysieke zin. Als vereniging hebben we alle maatregelen getroffen om te voorkomen dat jongeren alcohol nuttigen. Helaas heeft de NVWA dit anders beoordeeld. Het jaar ervoor worden we als vereniging nog in het zonnetje gezet met onze maatregelen, het  jaar erna wordt je voor dezelfde inzet beboet. Natuurlijk hebben we bezwaar aangetekend tegen deze boete.  We kunnen niets anders doen, dan het resultaat maar af te wachten.

 

Bijzonder was ook de superluxe bestuursunit waar het bestuur zich af en toe kon terugtrekken voor een overleg of het ontvangen van relaties. Een bestuursunit voorzien van leren fauteuils, airco en zelfs een beddestee. Nog nooit hebben we ons zo professioneel kunnen profileren naar onze relaties.  Dit met dank aan één van onze sponsors.

 

Bijzonder was ook de opstelling van de kermis. Door het verleggen van de Bosmansweg was al een deel van het evenemententerrein afgepikt.  Dit bood echter nieuwe kansen. Nog nooit hadden we zo’n geweldige entree van het feestterrein en nog nooit was de Bosmansweg autoluw.

 

Bijzonder was ook het megagrote sponsorbord bij de entree van het evenemententerrein. Alle hoofd en subsponsors netjes gepresenteerd aan het publiek.  Bijzonder ook dat de wind het doek aan het eind van de feesten totaal heeft vernield.

 

Bijzonder was ook de verwarming in de tent op de woensdagavond tijdens de cabaretvoorstelling van Boerenblond. Mede hierdoor kregen we zelfs bezoek van de bewoners van het bejaardenthuis “De Hulstkampen”

 

Bijzonder dat we ook afscheid moeten nemen van de kindervoorstelling door de juffen van  de basisscholen.  Jarenlang vermaakten de juffen de jongste Nieuwleusenaren met bijzondere voorstellingen. Jammer dat de scholen dit besluit hebben genomen.  Niet bijzonder dat dit bestuur niet wil breken met deze traditie en alles op alles zet om deze traditie voor de jeugd te behouden.

 

Bijzonder was ook dat we dit jaar geen zweefmolen hadden op de kermis. Helaas geldt het adagium “afspraak = afspraak” niet voor de kermis. Iets waar we al veel vaker mee te maken hebben gehad.

 

Bijzonder dat we dit jaar de kinderspelen niet hebben kunnen houden op het feestterrein. Vanwege de weersomstandigheden hebben we moeten uitwijken naar de accommodatie van SV Nieuwleusen. Een prima alternatief. De kinderen konden zich hier prima vermaken.

 

Bijzonder waren alle inspanningen die zijn gedaan om de autorodeo door te laten gaan. Nog nooit hebben we zoveel regen gehad op het terrein. Het rodeoterrein leek dan ook wel een zwembad. Met heel veel inzet van mensen en machines is het gelukt om de arena droog en goed berijdbaar te krijgen.  De autorodeo kreeg daarmee een waardig afscheid van het oude evenemententerrein. 

 

Voor mij persoonlijk ook een bijzonder jaar. Het waren voor mij de laatste Oranjefeesten als secretaris van deze vereniging. Na afloop van deze ledenvergadering leg ik mijn functie als secretaris en bestuurslid na een periode van 17 jaar neer. Tijd om het stokje over te geven aan mijn opvolger Christiaan van den Bosch. Ik ben er van overtuigd dat jullie in Christiaan een goede en enthousiaste opvolger hebben. Christiaan het is een mooie en verantwoordelijke functie waarin je veel  vrije tijd kunt stoppen.  Die vrije tijd zit hem vooral in de voorbereiding op de activiteiten. Mijn voorganger Theus van den Brink huldigde altijd het principe:  “als de feesten beginnen,  zit het werk voor de secretaris erop!” Zelf heb ik daar nooit gehoor aan gegeven en gewoon volop meegewerkt in de voorbereidingen en tijdens de feesten.  Ik huldig het principe:  “we doen het samen, we doen het met z’n allen! En weet je wat ook zo bijzonder is: dat alle echtgenotes en niet te vergeten de  vele kinderen van de bestuursleden tijdens de Oranjefeesten net zo hard mee werken als de mannen.  In Ierland heb je de “Kellyfamily” in Nieuwleusen heb je de “oranjefamily”.

 

 Bijzonder is ook dit jaarverslag. Bijzonder omdat ik alleen stil heb gestaan bij de bijzonderheden van afgelopen jaar. Het bijzondere is dat door het benoemen van deze bijzonderheden u  toch een aardig beeld heeft gekregen van de activiteiten van de vereniging.

 

Bijzonder om dit laatste verslag voor te lezen. Niet bijzonder is het om jullie allen te bedanken voor de collegiale samenwerking en de prettige sfeer. Ik heb me daar altijd bijzonder in thuis gevoeld.  Beste mensen bijzonder bedankt!

 

Nieuwleusen,  mei 2012

de secretaris,

 

Henry van der Woude

Share |